Spring til indhold

Projektstyringsværktøj der giver dig et overblik over dine projekter

Et projektstyringsværktøj giver jer ét samlet sted til at håndtere alle projektinformationer på en nem og brugervenlig SharePoint platform.
En løsning, der er baseret på standardværktøjerne i Office 365, kræver ingen specialudvikling eller yderligere licensudgifter.


Med projektportalen har I altid overblik alle jeres kunder og projekter

Projektstyringsværktøj, der samler alle dine projekters ender ét sted

Værktøjet giver de bedste forudsætninger for god projektstyring og bidrager samtidig til digitalisering og standardisering af jeres projektarbejde. Med SharePoint som den fundamentale byggesten får I en løsning, der bygger på en række Microsoft 365-standardkomponenter, som kan tilpasses til at understøtte jeres behov for forskellige projekttyper, dokumentskabeloner og individuelle digitaliserede arbejdsgange.
 


Intuitivt og effektivt projektstyringsværktøj

Overblik over projekterne

Via skræddersyede dashboards får I overblik over udvalgte data fra jeres projekter. I kan eksempelvis fremhæve budget, status, fremdrift. Læs mere…

Effektiv projektstyring

Med en projektportal fra Upshare, får I fuld kontrol over projekterne lige fra initieringsfasen til projektafslutning. Læs mere…

Brugervenlig løsning

Brugergrænsefladen er meget intuitiv. Samtidig kan portalen tilpasses jeres virksomheds unikke behov. Derfor er det ikke bare nemt – det er nemt for JER. Læs mere…

Skab overblik over jeres projekter med et projektstyringsværktøj

Med et projektstyringsværktøj fra Upshare får du optimalt udbytte af samarbejdsværktøjerne i Microsoft 365. Via skræddersyede dashboards opnås et overblik over udvalgte oplysninger fra jeres projektportefølje, hvilket gør det muligt at fremhæve f.eks. budget, status og fremdrift for projekterne.

Muliggør effektiv projektstyring gennem kommunikation og samarbejde

Via en tæt integration med Microsoft Teams sikres det bedst mulige samarbejdsværktøj til den løbende kommunikation omkring projekterne. Med Team Sites og Teams fra Microsoft oprettes automatisk foruddefinerede samarbejdsområder for hvert projekt, hvor projektmedlemmer kan samarbejde online, uanset om det sker fra mobil, tablet eller PC, og nemt på tværs af lokationer, lande eller afdelinger. Dette muliggør en gnidningsløs kommunikation for det enkelte projekt og sikrer en simpel projektstyring. Integrationen med Teams gør det også let at invitere eksterne partnere ind i jeres miljø på jeres præmisser.

– Dårlig projektstyring er spild af tid, resurser og penge. Derfor en Sharepoint Projektportal en god investering.

THOMAS VESTERGAARD, PARTNER, MICROSOFT 365 & SHAREPOINT SPECIALIST

Projektstyring gjort effektiv og simpelt

Et projektstyringsværktøj kan hjælpe jer godt på vej fra projektinitiering, analyse- og planlægningsfasen til implementering og projektafslutning. 

Et fælles sprog for projektstyring

For at i opnår de mest optimale arbejdsgange for jeres projektstyring, skal der etableres et fælles sprog for de processer der ligger i alle faserne af et projekts levetid. Et projektstyringsværktøj hjælper det til at opbygge og opretholde en struktur, således jeres processer og procedurer bevares.

Projektstyringsværktøjet skaber følgende værdi

 • Struktur og systematik i forhold til fastdefinerede processer og procedurer.
 • Overblik over projektdokumentation i det enkelte projekt.
 • Overblik på tværs af projekter i forhold til for eksempel kunder, opgaver og personer.
 • Overblik til status og afrapportering.

Brugervenlig platform

Med et projektstyringsværktøj i SharePoint, integreret med Microsoft Teams og Office 365, bliver det nemt og brugervenligt at anvende værktøjet. Brugergrænsefladen er meget intuitiv og kræver stort set ingen IT-erfaring, men hvis man allerede har erfaring med Microsofts produkter, bliver tilvænningen endnu mindre. Det er muligt at tilpasse et projektstyringsværktøj til jeres virksomhed gennem SharePoint online. Med andre ord slipper I for at skulle tilpasse jeres virksomhed, som man ofte ser ved andre online alternativer.

Fælles struktur for projektrelateret indhold

Det er muligt at oprette projekt-skabeloner, som skal bidrage til en standardisering af, hvordan projekter oprettes i jeres projektstyringsværktøj. Med skabeloner for jeres projekter sikres en ensartet struktur, der skal sikre, at kommunikation kan fungere på tværs af organisationen, og at det fremtidige projektarbejde gøres ensartet. Projektskabelonerne kan oprettes i et ubegrænset antal og kan derfor tilpasses jeres virksomhed og projektformer.

Tag det næste skridt mod en mere effektiv optimeret og gennemsigtig projektstyring ved at integrere vores avancerede projektstyringsværktøj i jeres daglige arbejdsprocesser. Lad os sammen forme en fremtid med succesfulde projekter og bæredygtig vækst. Kontakt os i dag i nedenstående kontaktformular, for at starte rejsen mod jeres nye projektstyringsværktøj.

Fremhævede fordele

Med udgangspunkt i værktøjerne i Microsoft 365 og Power platformen opbygger UpShare et skræddersyet værktøj til understøttelse af virksomhedens kunder, projekter og tilbud, hvilket medfører en lang række fordele for jer. Udvalgte eksempler på disse findes nedenfor.

Indbyggede funktionaliteter

 • Overblik over kunder, projekter og tilbud via Power Apps
 • Ensartet struktur på projektinformationer samt kunde og tilbud
 • Let og tilgængelig rettighedsstyring
 • Mulighed for ekstern deling
 • Automatisk oprettelse af projekter, kunder, tilbud og med hver deres egne skabeloner
 • Dokumentstyring med versionshistorik
 • Fuldt integreret med Microsoft Teams
 • Integreret planlægning og opgavestyring med Microsoft Planner herunder recource styring
 • Effektive søgemuligheder via SharePoint og Teams
 • Mobilvenligt design via Power Apps der gør det let at tilgå data fra alle devices
 • Skabelonhåndtering for dokumenter
 • Bygger på jeres Microsoft 365 licenser – så ingen yderligere licensudgifter (Planner kan være ekstra udgift alt efter Jeres licens)
 • Altid opdateret med nyeste version af Microsoft 365

Mulige udvidelser

 • Mulighed for grafisk overblik med PowerBI
 • Integrationsmuligheder til bl.a. Dynamics CRM, Business Central/Navision, AX og SAP m.fl.
 • Skræddersyet understøttelse af processer i ønsker digitaliseret
 • Risikohåndteringsværktøj
 • Håndtering af fakturaer via Syntex

Nysgerrig?

Så lad os tage en snak

x