Spring til indhold

Intranet SharePoint, der fremmer medarbejderengagement

Et SharePoint intranet fra Upshare understøtter den fleksible og digitale arbejdsplads, og det forbedrer arbejdsoplevelsen for jeres medarbejdere.  Vi hjælper jer med at etablere et grundlag for at fremme et positivt medarbejderengagement og reducere distancen mellem ledelsen og medarbejderne, især når arbejdet foregår virtuelt.


Hvad er et intranet?

Et moderne intranet fungerer som indgang til en organisations digitale arbejdsplads. Det samler alle oplysninger, interne samarbejder, værktøjer og andre digitale ressourcer ét sted. Intranettet skal således fungere som virksomhedens samlingssted for deling af viden og hjælpe medarbejdere med effektivt at finde information eller personer, der besidder denne viden. Dette bidrager til, at medarbejderne hurtigere finder det, de søger, hvilket øger deres effektivitet og produktivitet.

Intranettets værdiskabende funktioner:

 • Muliggøre flere muligheder for produktivt samarbejde. 
 • Udsende nyheder og information som berør en større del af organisationen 
 • Styrke medarbejderengagementet og den organisatoriske sammenhængskraft. 
 • Formindsker afstanden mellem medarbejdere med struktureret intern kommunikation uanset placering 
 • Understøttelse af intern vidensdeling ved deling af dokumenter og andre filer, som kan lagres, fremsøges og adgangsstyres

Et SharePoint intranet der styrker kommunikation, samarbejde og vidensdeling lokalt og globalt

Benyt Microsoft 365 og SharePoint Online til jeres intranet, og sammen med Microsoft Teams får jeres virksomhed alle nødvendige værktøjer til at etablere en platform for kommunikation og vidensdeling på lokalt, nationalt og internationalt plan. Et intranet baseret på disse værktøjer forbedrer medarbejderoplevelsen og skaber optimale betingelser for vidensdeling og kommunikation på tværs af afdelinger, lokationer og lande. 

Et intranet i SharePoint fungerer som medarbejdernes vindue ind til al samarbejde. Om der senere tilføjes et projektstyringsværktøj, kvalitetsstyringssystem, HR-system, så etablerer intranettet en solid platform for alle virksomhedens systemer og digitale værktøjer. Derved kan samarbejdet internt i virksomheden optimeres, og kommunikationen ud til alle medarbejdere forenkles.

Samarbejde

Samarbejde er afgørende for succes, og med dette for øje udvikler vi jeres intranet. Vi tilbyder værktøjer og funktioner fra Microsoft 365 og SharePoint, der let integreres i jeres daglige arbejdsgange. Dette skaber et sammenhængende miljø, hvor I kan dele ideer, planlægge projekter og
løse udfordringer i fællesskab. 

Engagement

Et engagerende intranet løfter medarbejderinvolvering til nye højder. Fra dynamiske nyhedsfeeds og begivenhedskalendere til interaktive diskussionsfora skaber vi en platform, der ikke kun informerer, men også inspirerer og motiverer medarbejderne til aktiv deltagelse og deling af viden. 

Inklusion

Vi tror på, at et inkluderende arbejdsmiljø skaber en stærkere virksomhedskultur. Med et intranet ønsker vi at sikre, at alle medarbejdere føler sig hørt, set og værdsat. Med brugervenlige interfaces og tilpassede adgangsrettigheder sikrer vi, at hver medarbejder har adgang til relevante oplysninger og ressourcer, der styrker deres deltagelse og bidrag til virksomhedens succes.

Intranet til virksomheder baseret på SharePoint

Et Intranet udviklet i Upshare baserer sig på Microsoft 365, hvor SharePoint er det primære værktøj. Vi udvikler et MS SharePoint intranet med fokus på at engagere organisationen og understøtte information- og vidensdeling blandt medarbejdere. 

SharePoint er en meget brugervenlig platform med ubegrænsede muligheder. Derfor kan det virke overvældende at komme i gang med et intranet til jeres virksomhed. Vi baserer vores løsninger på at de skal være brugervenlige og let tilgængelige. I kan selvfølgelig også tilgå intranettet fra mobilen, da alle vores løsninger er responsive. Intranettet kan desuden tilgås fra Teams (Viva Home) og andre Apps fra Microsoft. 

Intranets forretningsværdi: 

 • Mere effektivt arbejde og mindre spildtid 
 • En kultur, der fremmer vidensdeling og innovation 
 • Fællesskab for medarbejdere, der arbejder på forskellige steder 
 • En stærkere kultur og et højere engagement blandt medarbejdere 
 • Et centraliseret sted, hvor medarbejdere kan finde alt, hvad de har brug for 
 • Enklere og mere effektive måder at dele oplysninger og samarbejde på 


Tag det første skridt mod en digital arbejdsplads, som er mere sammenhængende, engagerende og inkluderende. Lad os sammen skabe et intranet, der understøtter jeres virksomheds unikke behov og fremmer et positivt og produktivt arbejdsmiljø. Tag fat i os i kontaktformularen nedenfor for at høre mere om jeres muligheder for et nyt intranet.

Nysgerrig?

Så lad os tage en snak

x